THỪA THIÊN HUẾ: TẬP TRUNG GIÚP DÂN VƯỢT QUA MƯA LŨ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,354

Ngày đăng: 12/10/2020

THỪA THIÊN HUẾ: TẬP TRUNG GIÚP DÂN VƯỢT QUA MƯA LŨ

THỪA THIÊN HUẾ: TẬP TRUNG GIÚP DÂN VƯỢT QUA MƯA LŨ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?