TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG THĂM BÀ CON VÙNG LŨ QUẢNG BÌNH

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,184

Ngày đăng: 31/10/2020

TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG THĂM BÀ CON VÙNG LŨ QUẢNG BÌNH

TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG THĂM BÀ CON VÙNG LŨ QUẢNG BÌNH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?