XÂY DỰNG ĐẮK LẮK XỨNG ĐÁNG VỊ TRÍ TRUNG TÂM VÙNG TÂY NGUYÊN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 14,647

Ngày đăng: 21/10/2020

XÂY DỰNG ĐẮK LẮK XỨNG ĐÁNG VỊ TRÍ TRUNG TÂM VÙNG TÂY NGUYÊN

Phát huy những thành tựu, kết quả đạt được trong 5 năm qua, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phấn đấu, phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững, là một trong những tỉnh đi đầu của khu vực Tây Nguyên.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?