ĐẮK LẮK ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,169

Ngày đăng: 15/11/2020

ĐẮK LẮK ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

Trong năm 2020 và giai đoạn tới,nhằm nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến và thu hút đầu tư, tỉnh Đắk Lắk đã xác định nhiều giải pháp trọng tâm để tiếp tục chủ động, tích cực đón đầu làn sóng đầu tư mới, phấn đấu đạt mục tiêu về thu hút vốn đầu tư.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?