THỪA THIÊN HUẾ: NGUY CƠ SẠT LỞ UY HIẾP MỘT THÔN MIỀN NÚI

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,374

Ngày đăng: 04/12/2020

THỪA THIÊN HUẾ: NGUY CƠ SẠT LỞ UY HIẾP MỘT THÔN MIỀN NÚI

THỪA THIÊN HUẾ: NGUY CƠ SẠT LỞ UY HIẾP MỘT THÔN MIỀN NÚI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?