VUSTA - CẦU NỐI THÚC ĐẨY SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,698

Ngày đăng: 02/12/2020

VUSTA - CẦU NỐI THÚC ĐẨY SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC

Hội nghị CAFEO 38 diễn ra trong năm 2020 – năm mà Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch ASEAN được kỳ vọng vào những kế hoạch hành động, ứng dụng các sáng kiến khoa học và công nghệ vào thực tiễn cuộc sống, nhấn mạnh sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của Việt Nam, cùng với 10 quốc gia ASEAN tạo dựng sự ổn định, thịnh vượng trong khu vực. CAFEO – 38, Đoàn kết, hợp tác vì một ASEAN, vì một cộng đồng thịnh vượng và bền vững

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?