HỌC TRỰC TUYẾN KHÔNG CHỈ PHÒNG DỊCH COVID-19

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,682

Ngày đăng: 19/02/2020

HỌC TRỰC TUYẾN KHÔNG CHỈ PHÒNG DỊCH COVID-19

Việc giảng dạy trực tuyến đối với các cấp phổ thong, chỉ là giải pháp tạm thời, ứng phó khi học sinh phải nghỉ dài ngày để phòng tránh dịch Covid 19. Tuy nhiên, đối với bậc đại học, cao đẳng, việc tiến tới giảng dạy trực tuyến đã nằm trong kế hoạch của nhiều trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành Thông tư 12 vào năm 2016, với nội dung: Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng nhằm khuyến khích các trường đại học trên cả nước tự chủ trong đào tạo trực tuyến.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?