KHI TRẺ TIẾP TỤC NGHỈ HỌC, Ở NHÀ PHÒNG DỊCH

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,314

Ngày đăng: 18/02/2020

KHI TRẺ TIẾP TỤC NGHỈ HỌC, Ở NHÀ PHÒNG DỊCH

Còn đối với ngành giáo dục, thầy cô giáo, phụ huynh cùng học sinh, sinh viên lại ứng phó với dịch bệnh bằng một cách khác. Đã có 56/63 tỉnh thành cho học sinh sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2. Sau 2 tuần làm quen với việc vừa đi làm vừa lo trông con, nhiều gia đình đã tính phương án dài hơi, phòng khi các con có thể nghỉ lâu hơn nữa. Ghi nhận tại TP Đà Nẵng.Còn đối với ngành giáo dục, thầy cô giáo, phụ huynh cùng học sinh, sinh viên lại ứng phó với dịch bệnh bằng một cách khác. Đã có 56/63 tỉnh thành cho học sinh sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2. Sau 2 tuần làm quen với việc vừa đi làm vừa lo trông con, nhiều gia đình đã tính phương án dài hơi, phòng khi các con có thể nghỉ lâu hơn nữa. Ghi nhận tại TP Đà Nẵng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?