KIỂM TRA TIẾN ĐỘ DI DÂN RA KHỎI KHU VỰC 1 KINH THÀNH HUẾ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 12,483

Ngày đăng: 23/02/2020

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ DI DÂN RA KHỎI KHU VỰC 1 KINH THÀNH HUẾ

“Chính quyền các cấp, đoàn thể và cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ bà con vận chuyển tài sản, đảm bảo an toàn trong quá trình di dời ra khỏi khu vực 1 kinh thành Huế”. Đây là lưu ý của Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phan Ngọc Thọ tại buổi kiểm tra thực địa tiến độ di dân ra khỏi khu vưc 1 kinh thành Huế.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?