QUẢNG NGÃI XUẤT HIỆN DỊCH LỞ MỒM LONG MÓNG Ở TRÂU BÒ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,786

Ngày đăng: 18/02/2020

QUẢNG NGÃI XUẤT HIỆN DỊCH LỞ MỒM LONG MÓNG Ở TRÂU BÒ

Quảng Ngãi lại xuất hiện dịch lở mồm long móng ở trâu bò. Ngay sau khi phát hiện dịch trên đàn trâu bò ở xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, chính quyền địa phương tiến hành biện pháp khoanh vùng và xử lý dịch.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?