CÔNG AN ĐÀ NẴNG TẠM NGỪNG CẤP GIẤY TỜ CÔNG DÂN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,082

Ngày đăng: 31/03/2020

CÔNG AN ĐÀ NẴNG TẠM NGỪNG CẤP GIẤY TỜ CÔNG DÂN

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 4095 của Thành uỷ Đà Nẵng về tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch Covid19, ngày 30-3, Giám đốc CATP Đà Nẵng đã có chỉ đạo về việc tạm ngừng cấp các loại giấy tờ liên quan đến công dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?