ĐÀ NẴNG: TẠM HOÃN CÁC ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CẤP CƠ SỞ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,430

Ngày đăng: 27/03/2020

ĐÀ NẴNG: TẠM HOÃN CÁC ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CẤP CƠ SỞ

Đối với các biện pháp trong nước nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19, Thành ủy Đà Nẵng có công văn gửi các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể; các cấp ủy trực thuộc về việc tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong đó yêu cầu các cấp ủy đảng tạm hoãn tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?