ĐÀ NẴNG: TĂNG CƯỜNG PHÒNG DỊCH, DỪNG BUÝT TRỢ GIÁ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,564

Ngày đăng: 30/03/2020

ĐÀ NẴNG: TĂNG CƯỜNG PHÒNG DỊCH, DỪNG BUÝT TRỢ GIÁ

Tại Đà Nẵng, các Sở ngành của thành phố cũng triển khai nhiều biện pháp liên quan đến lương thực, thực phẩm, vận tải hành khách để tăng cường phòng chống dịch bệnh

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?