ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA ĐẨY MẠNH GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,524

Ngày đăng: 21/03/2020

ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA ĐẨY MẠNH GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, nhiều khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã lựa chọn các hình thức dịch vụ điện trực tuyến.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?