GỠ KHÓ CHO CÁC TRƯỜNG TƯ?

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 12,437

Ngày đăng: 23/03/2020

GỠ KHÓ CHO CÁC TRƯỜNG TƯ?

Đến thời điểm này, học sinh cả nước đã nghỉ 7- 8 tuần, và dự kiến tiếp tục nghỉ thêm nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Điều này đã khiến cho hệ thống trường tư gặp khó khăn, các trường đã làm đơn gửi lên Thủ tướng xin có cơ chế hỗ trợ. Trong đó có ý kiến đề xuất được thu học phí trực tuyến khi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công nhận kết quả học online với chương trình mới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?