PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG TRƯỜNG HỌC

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,369

Ngày đăng: 24/03/2020

PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG TRƯỜNG HỌC

Được vinh dự đứng trong đội ngũ của Đảng luôn là niềm tự hào của mỗi người, nhất là quần chúng, thế hệ trẻ Việt Nam. Những năm gần đây, số lượng Đảng viên là sinh viên được kết nạp đã tăng cả về “chất” và “lượng”. Hầu hết những Đảng viên được kết nạp khi còn ngồi trên nghế nhà trường đều phát huy được tính tiên phong gương mẫu, thể hiện nhiệt huyết, ý chí vươn lên của thế hệ trẻ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?