QUẢNG NGÃI: CẤM TÀU CÁ KHÔNG GẮN THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH RA KHƠI

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,868

Ngày đăng: 28/03/2020

QUẢNG NGÃI: CẤM TÀU CÁ KHÔNG GẮN THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH RA KHƠI

Liên quan đến việc triển khai lắp thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá khi ra khơi, ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi, nhiều chủ tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên vẫn chưa thực hiện việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Các ngành chức năng của tỉnh đang triển khai nhiều biện pháp mạnh, trong đó có việc cấm ra khởi để chấn chỉnh tình trạng này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?