TẠM DỪNG ĐÓNG BHXH DO COVID 19

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 13,036

Ngày đăng: 29/03/2020

TẠM DỪNG ĐÓNG BHXH DO COVID 19

Trước những thiệt hại nặng nề do dịch Covid 19, Bộ LĐ-TBXH đã đồng ý với việc tạm dừng đóng quỹ bảo hiểm hưu trí và tử tuất cho 2 nhóm doanh nghiệp có từ 50% số lao động trong diện tham gia BHXH bắt buộc bị ngừng việc, thôi việc, không bố trí được việc làm; doanh nghiệp bị thiệt hại từ 50% tổng thu nhập do dịch Covid-19.. Bộ LĐ-TBXH cũng sẽ đề xuất việc hỗ trợ sẽ áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp chứ không phải chỉ có doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ 50%.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?