THƯỜNG XUYÊN KIỂM TRA GIÁM SÁT MUA BÁN ĐIỆN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,706

Ngày đăng: 25/03/2020

THƯỜNG XUYÊN KIỂM TRA GIÁM SÁT MUA BÁN ĐIỆN

Để hoạt động mua bán điện và sử dụng điện được công khai, minh bạch, điện lực Khánh Hòa đang tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm sử dụng điện.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?