BÌNH ĐỊNH HỖ TRỢ 844 TỈ ĐỒNG CHO NGƯỜI DÂN ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,563

Ngày đăng: 04/04/2020

BÌNH ĐỊNH HỖ TRỢ 844 TỈ ĐỒNG CHO NGƯỜI DÂN ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH

Cùng với các biện pháp phòng chống dịch, nhiều hoạt động hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi covid-19 cũng được trên khai tích cực. Tỉnh Bình Định vừa quyết định chi hỗ trợ 843 tỷ 735 triệu đồng cho 6 nhóm đối tượng bị thiệt hại nặng do Covid 19.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?