CẦN ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,477

Ngày đăng: 08/04/2020

CẦN ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN

Cùng với sự phát triển của công nghệ và nhu cầu học tập suốt đời ngày càng tăng, học tập trực tuyến E-learning là một xu hướng tất yếu mà các nước trên thế giới cũng như Việt Nam hướng tới và đẩy mạnh. Tuy nhiên thực tế việc triển khai của các trường, đặc biệt là dạy nghề chưa nhiều. Trong khi đây là nội dung quan trọng để xây dựng xã hội học tập suốt đời, góp phần mở rộng cơ hội học tập, nâng cao kiến thức cho mọi người, theo đúng tinh thần của Luật GD sửa đổi. Chúng tôi có cuộc trao đổi với GS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xung quanh vấn đề này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?