CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TRỰC TUYẾN CHO SINH VIÊN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,051

Ngày đăng: 02/04/2020

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TRỰC TUYẾN CHO SINH VIÊN

Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây nêu rõ, với những học phần được tổ chức trên hệ thống đào tạo trực tuyến, có đầy đủ học liệu và hệ thống mô phỏng thí nghiệm theo yêu cầu của chương trình đào tạo, hiệu trưởng quyết định công nhận kết quả tích lủy cho sinh viên chương trình đào tạo chính quy và vừa học vừa làm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?