ĐÀ NẴNG KIỂM TRA TRIỆT ĐỂ CÔNG TÁC CÁCH LY TOÀN XÃ HỘI

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,599

Ngày đăng: 02/04/2020

ĐÀ NẴNG KIỂM TRA TRIỆT ĐỂ CÔNG TÁC CÁCH LY TOÀN XÃ HỘI

Tại Đà Nẵng, trong ngày thứ hai thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng chức năng đang tăng cường triển khai nhiều biện pháp để vận động, tuyên truyền thực hiện cách ly xã hội, đồng thời vẫn đảm bảo đời sống sinh hoạt thiết yếu của mọi người dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?