NÔNG DÂN BÌNH ĐỊNH PHÒNG DỊCH MÙA GẶT

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,057

Ngày đăng: 04/04/2020

NÔNG DÂN BÌNH ĐỊNH PHÒNG DỊCH MÙA GẶT

Tỉnh Bình Định, hiện nay đang rơi vào mùa thu hoạch lúa, do đó nhiều bà con nông dân buộc phải ra đồng. Tuy nhiên, các biện pháp đảm bảo phòng dịch vẫn được bà con áp dụng triệt để.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?