QUẢNG BÌNH ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN PHỤC VỤ PHÒNG DỊCH

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,424

Ngày đăng: 06/04/2020

QUẢNG BÌNH ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN PHỤC VỤ PHÒNG DỊCH

Công ty Điện lực Quảng Bình đã lên phương án chi tiết để đảm bảo cung ứng điện liên tục, an toàn, ổn định phục vụ khách hàng và cho các bệnh viện, cơ sở y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?