QUẢNG BÌNH LẬP CHỐT VÙNG BIÊN CÙNG DÂN PHÒNG DỊCH

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,636

Ngày đăng: 04/04/2020

QUẢNG BÌNH LẬP CHỐT VÙNG BIÊN CÙNG DÂN PHÒNG DỊCH

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cũng đã tiến cắm 14 chốt kiểm soát ngay trên đường mòn, lối mở với nước bạn Lào để ngăn chặn người từ vùng dịch Covid 19 vào biên giới nước ta.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?