QUẢNG NAM SẼ CÁCH LY NGƯỜI VỀ TỪ NƠI CÓ DỊCH

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 14,927

Ngày đăng: 01/04/2020

QUẢNG NAM SẼ CÁCH LY NGƯỜI VỀ TỪ NƠI CÓ DỊCH

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng về "cách ly toàn xã hội", ngày 1/4 tỉnh Quảng Nam đưa ra khuyến cáo những người quê Quảng Nam hiện đang sống tại các địa phương có dịch cố gắng ở yên tại chỗ, không về quê lúc này. Trong trường hợp bất khả kháng, phải về, thì sẽ bị cách ly có thu phí để thuận tiện cho việc khoanh vùng, phòng ngừa dịch bệnh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?