QUẢNG NAM: NGĂN MẶN, GIỮ NGỌT ĐẢM BẢO NƯỚC TƯỚI CÂY TRỒNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 12,314

Ngày đăng: 01/04/2020

QUẢNG NAM: NGĂN MẶN, GIỮ NGỌT ĐẢM BẢO NƯỚC TƯỚI CÂY TRỒNG

Tình trạng mặn xâm nhập và nắng nóng kéo dài tại Tỉnh Quảng Nam đang diễn ra ngày càng phức tạp, thiếu nước ngọt xảy ra trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống dân sinh. Ngành nông nghiệp của tỉnh Quảng Nam, đang triển khai các biện pháp nhằm ngăn mặn, giữ ngọt trên hệ thống sông Vu Gia, Thu Bồn, đảm bảo nguồn nước tưới cho hàng chục nghìn ha lúa và hoa màu.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?