BÌNH ĐỊNH TRIỂN KHAI GÓI HỖ TRỢ CHO NGƯỜI DÂN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 12,263

Ngày đăng: 19/05/2020

BÌNH ĐỊNH TRIỂN KHAI GÓI HỖ TRỢ CHO NGƯỜI DÂN

Thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Bình Định chi trả cho hơn 260.000 người thuộc 2 nhóm đối tượng đầu tiên.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?