ĐÀ NẴNG: SỚM CHI TRẢ HỖ TRỢ ĐỐI TƯỢNG BỊ CHẤM DỨT HĐLĐ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,207

Ngày đăng: 12/05/2020

ĐÀ NẴNG: SỚM CHI TRẢ HỖ TRỢ ĐỐI TƯỢNG BỊ CHẤM DỨT HĐLĐ

Căn cứ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid19, các địa phương đang tích cực rà soát, thống kê để chi trả gói hỗ trợ an sinh xã hội cho nhóm người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ghi nhận của PV THQHVN tại TP Đà Nẵng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?