HỖ TRỢ LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HĐLĐ BỊ MẤT VIỆC LÀM

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 15,281

Ngày đăng: 18/05/2020

HỖ TRỢ LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HĐLĐ BỊ MẤT VIỆC LÀM

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế - xã hội, Chính phủ đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cho người lao động. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 15 quy định thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 là cơ sở chính cho việc rà soát, hỗ trợ hơn 20 triệu đối tượng theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập cụ thể đến công tác hỗ trợ cho Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?