XỬ LÝ NGHIÊM VIỆC TRỐN ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 12,276

Ngày đăng: 22/05/2020

XỬ LÝ NGHIÊM VIỆC TRỐN ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp toàn thể lần thứ 17, ủy ban về các vấn đề xã hội, chiều nay, các đại biểu cho ý kiến thẩm tra báo cáo của chính phủ về tình hình thực hiện chính sách chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2019.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?