ĐÀ NẴNG ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,569

Ngày đăng: 29/06/2020

ĐÀ NẴNG ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Trong 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, phục hồi phát triển kinh tế TP Đà Nẵng đề ra thì đẩy nhanh tiến độ giải ngân và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công đã được giao năm 2020 được là xem nhiệm vụ trọng tâm. Tính đến giữa năm 2020, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP này ước vượt chỉ tiêu đề ra, trung bình đạt trên 40%.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?