CẦN SỚM PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH SAU KHI DI DÂN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,568

Ngày đăng: 01/07/2020

CẦN SỚM PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH SAU KHI DI DÂN

Trong quá trình hạ giải, thu dọn mặt bằng thuộc đề án di dân khu vực 1 kinh thành Huế, người dân bất ngờ phát hiện 2 chiếc cổng ở cầu Lương Y, Đông Thành Thủy Quan được nghi có giá trị lịch sử lớn

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?