ĐÀ NẴNG: NGƯỜI DÂN ĐỔ XÔ RA CHỢ TRƯỚC GIỜ NGƯNG BÁN QUA MẠNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,169

Ngày đăng: 30/07/2020

ĐÀ NẴNG: NGƯỜI DÂN ĐỔ XÔ RA CHỢ TRƯỚC GIỜ NGƯNG BÁN QUA MẠNG

ĐÀ NẴNG: NGƯỜI DÂN ĐỔ XÔ RA CHỢ TRƯỚC GIỜ NGƯNG BÁN QUA MẠNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?