ĐÀ NẴNG: THÍ ĐIỂM LẮP CAMERA THÔNG MINH TẠI TRƯỜNG THPT

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,982

Ngày đăng: 09/07/2020

ĐÀ NẴNG: THÍ ĐIỂM LẮP CAMERA THÔNG MINH TẠI TRƯỜNG THPT

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thí điểm đầu tư hệ thống camera thông minh cho các trường Trung học phổ thông trên địa bàn. Dự án nằm trong những hợp phần để tiến tới xây dựng thành phố thông minh, nhằm nâng cao chất lượng dạy học, thực hiện quản lý học sinh và bảo vệ tài sản hiệu quả.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?