ĐỊNH HƯỚNG CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM SAU HẬU COVID 19

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,064

Ngày đăng: 12/07/2020

ĐỊNH HƯỚNG CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM SAU HẬU COVID 19

Với sự hỗ trợ của Chương trình Australia Hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform), sáng nay, tại Hà Nội Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo" Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020: Tinh thần kiến tạo trong bối cảnh bình thường mới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?