GIAO ĐẤT ĐỂ BÀ CON GIỮ RỪNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,798

Ngày đăng: 13/07/2020

GIAO ĐẤT ĐỂ BÀ CON GIỮ RỪNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Quảng Trị là địa phương đã hoàn thành và phê duyệt phương án rà soát chuyển đổi đất rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất. Địa phương này hiện có khoảng 18 ngàn ha rừng được chuyển đổi sang rừng sản xuất để bàn giao cho các địa phương cấp đất cho các hộ gia đình. Ghi nhận tại xã Bà Lòng huyện Đakrông

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?