HUẾ: VẬN ĐỘNG NGƯỜI DÂN GIAO NỘP VŨ KHÍ VẬT LIỆU NỔ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,586

Ngày đăng: 07/07/2020

HUẾ: VẬN ĐỘNG NGƯỜI DÂN GIAO NỘP VŨ KHÍ VẬT LIỆU NỔ

HUẾ: VẬN ĐỘNG NGƯỜI DÂN GIAO NỘP VŨ KHÍ VẬT LIỆU NỔ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?