NHIỀU GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN SAU HẬU COVID

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,000

Ngày đăng: 03/07/2020

NHIỀU GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN SAU HẬU COVID

Nhằm phân tích, dự báo xu hướng thị trường trong bối cảnh hậu COVID -19, đồng thời, đưa ra các khuyến nghị nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, giúp các doanh nghiệp hoạch định chính sách, chiến lược trong sản xuất kinh doanh...Chiều ngày 2/7, tại Hà Nội Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức diễn đàn: Lựa chọn nào thời hậu Covid.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?