TĂNG CƯỜNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,410

Ngày đăng: 02/07/2020

TĂNG CƯỜNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Trong khuân khổ Tuần lễ trọng tài và hòa giải thương mại Việt Nam, sáng nay, tại Hà Nội, Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức hội thảo Hành trình 10 năm Luật trọng tài thương mại, cơ hội và thách thức”. Theo các đại biểu, pháp luật về trọng tài thương mại liên tục được hoàn thiện đã tạo điều kiện thuận lợi cho trọng tài thương mại nói riêng cũng như các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án nói chung

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?