ĐÀ NẴNG: ĐẢM BẢO ATTP PHỤC VỤ KHU CÁCH LY, PHONG TỎA

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,990

Ngày đăng: 10/08/2020

ĐÀ NẴNG: ĐẢM BẢO ATTP PHỤC VỤ KHU CÁCH LY, PHONG TỎA

ĐÀ NẴNG: ĐẢM BẢO ATTP PHỤC VỤ KHU CÁCH LY, PHONG TỎA

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?