ĐÀ NẴNG: ĐÓNG CỬA 1 CHỢ VÌ NGƯỜI MUA NHIỄM COVID-19

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,102

Ngày đăng: 12/08/2020

ĐÀ NẴNG: ĐÓNG CỬA 1 CHỢ VÌ NGƯỜI MUA NHIỄM COVID-19

ĐÀ NẴNG: ĐÓNG CỬA 1 CHỢ VÌ NGƯỜI MUA NHIỄM COVID-19

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?