ĐÀ NẴNG: GIA HẠN CÁCH LY NHIỀU KHU DÂN CƯ NGUY CƠ CAO

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 13,394

Ngày đăng: 15/08/2020

ĐÀ NẴNG: GIA HẠN CÁCH LY NHIỀU KHU DÂN CƯ NGUY CƠ CAO

ĐÀ NẴNG: GIA HẠN CÁCH LY NHIỀU KHU DÂN CƯ NGUY CƠ CAO

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?