ĐÀ NẴNG: NGƯỜI DÂN CHỦ ĐỘNG KHAI BÁO Y TẾ VÀ XÉT NGHIỆM COVID19

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 16,991

Ngày đăng: 03/08/2020

ĐÀ NẴNG: NGƯỜI DÂN CHỦ ĐỘNG KHAI BÁO Y TẾ VÀ XÉT NGHIỆM COVID19

ĐÀ NẴNG: NGƯỜI DÂN CHỦ ĐỘNG KHAI BÁO Y TẾ VÀ XÉT NGHIỆM COVID19

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?