ĐÀ NẴNG: TĂNG NĂNG LỰC XÉT NGHIỆM COVID19 DIỆN RỘNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,275

Ngày đăng: 04/08/2020

ĐÀ NẴNG: TĂNG NĂNG LỰC XÉT NGHIỆM COVID19 DIỆN RỘNG

ĐÀ NẴNG: TĂNG NĂNG LỰC XÉT NGHIỆM COVID19 DIỆN RỘNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?