ĐÀ NẴNG: THÊM MỘT CƠ SỞ ĐƯỢC XÉT NGHIỆM COVID19

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,110

Ngày đăng: 15/08/2020

ĐÀ NẴNG: THÊM MỘT CƠ SỞ ĐƯỢC XÉT NGHIỆM COVID19

ĐÀ NẴNG: THÊM MỘT CƠ SỞ ĐƯỢC XÉT NGHIỆM COVID19

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?