ĐÀ NẴNG: XỬ LÝ HƠN 400 NGƯỜI VI PHẠM QUY ĐỊNH PHÒNG DỊCH

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 14,114

Ngày đăng: 13/08/2020

ĐÀ NẴNG: XỬ LÝ HƠN 400 NGƯỜI VI PHẠM QUY ĐỊNH PHÒNG DỊCH

ĐÀ NẴNG: XỬ LÝ HƠN 400 NGƯỜI VI PHẠM QUY ĐỊNH PHÒNG DỊCH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?