QUẢNG NGÃI: 2 BỆNH NHÂN COVID-19 ĐƯỢC CÔNG BỐ KHỎI BỆNH

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,140

Ngày đăng: 12/08/2020

QUẢNG NGÃI: 2 BỆNH NHÂN COVID-19 ĐƯỢC CÔNG BỐ KHỎI BỆNH

QUẢNG NGÃI: 2 BỆNH NHÂN COVID-19 ĐƯỢC CÔNG BỐ KHỎI BỆNH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?