QUẢNG NGÃI: TĂNG CƯỜNG PHÒNG DỊCH TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 16,905

Ngày đăng: 03/08/2020

QUẢNG NGÃI: TĂNG CƯỜNG PHÒNG DỊCH TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH

QUẢNG NGÃI: TĂNG CƯỜNG PHÒNG DỊCH TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?